Lò nướng - lò vi sóng fagor

Lò vi sóng Fagor MW4-23 EGX

0

Lò vi sóng Fagor MWB-23A EGX

18,700,000 14,025,000
- 25%

Lò vi sóng Fagor MWB-245A GEX

26,750,000 20,025,000
- 25%

Lò vi sóng Fagor MWB-580A-TCX

0

Lò vi sóng Fagor MWB-309A CE X

35,600,000 28,268,000
- 21%

Lò vi sóng Fagor MWB 23AEX

9,500,000 7,910,000
- 17%

Lò vi sóng Fagor MO23 DG

6,600,000